Republika e Kosoves

Mamushë

Njoftim – u mbajte Mbledhja e rregullt e Kuvendit të Komunës së Mamushës 06-2020

2020/08/04 - 3:51

Kuvendi i Komunës së Mamushës   me datë 29.07.2020 në ora 10:00 në  sallën e Asamblesë komunale ka mbajtur mledhjen e 06 të rregullt për vitin 2020 dhe

me këtë rend dite:

REND DITE:

  1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit te mbledhjes se kaluar;
  2. Shqyrtimi dhe miratimi I rendit te dites;
  3. Shqyrtimi dhe miratimi draft regullores se tatimit ne pronepe vitin 2021
  4. Shqyrtimi dhe miratimi i Draft Planit  komunal  per  menaxhimin e

Mbeturinave:

  1. Te ndryshme: