Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Mamushë

Sinjalizimi

Mehmet Morina

Zyrtari përgjegjës për sinjalizimi

e-mail: mehmet.a.morina@rks-gov.net

Tel : 03820045211