Republika e Kosoves

Mamushë

TRANSFER NGA KATEGORIA EKONOMIKE SHPENZIME KAPITALE

2021/01/08 - 12:34

Forma e aplikacionit: TRANSFER NGA KATEGORIA EKONOMIKE SHPENZIME KAPITALE