Ligjet dhe Udhëzimet administrative nga Ministria e Punëve të Mbrendshme për Gjendjën Civile

Ligjet e MPB-së për Gjendjën Civile
pdf_ico.gifUdhëzimi Administrativ për Vulen Apostile

pdf_ico.gifUDHEZIMI ADMINISTRATIV (MPB) Nr-05-2012 PER KOMISIONIN E SHQYRTIMIT TE ANKESAVE

pdf_ico.gifUDHEZIMI ADMINISTRATIV (MPB) NR-25-2013 PER DOKUMENTET E GJENDJES CIVILE

pdf_ico.gifUDHEZIM-ADMINISTRATIV-(MPB)-NR--062015-PER-PROCEDUREN-E-PERGJITHSHME-TE-REGJISTRIMIT-TE-FAKTIT-TE-LINDJES,-MARTESES-DHE-VDEKJES

pdf_ico.gifOPINION-LIGJOR i Udhezimit Administrativ Nr-06-2015-MPB per Proceduren e Pergjithshme te Regjistrimit te Faktit te Lindjes, Marteses dhe Vdekjes

pdf_ico.gifUDHEZIM-ADMINISTRATIV-Nr--012015-ARC DETYRAT DHE PERGJEGJESITE E INSPEKTORATIT TE AGJENCISE SE REGJISTRIMIT CIVIL

pdf_ico.gifUDHEZIM-ADMINISTRATIV-Nr-01/2013-ARC Per korrigjimet dhe plotesimet ne dokumentet e arkivuara

pdf_ico.gifUDHEZIM-ADMINISTRATIV-Nr-18/2012 MPB PER REGJISTRIN QENDROR TE GJENDJES CIVILE

pdf_ico.gifUDHEZIM-ADMINISTRATIV-(MPB)-Nr-18/2013 PER REGJISTRAT THEMELTARE TE GJENDJES CIVILE DHE REGJISTRAT E VECANTE

pdf_ico.gif UDHEZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr-02/2015 PER KUSHTET DHE PROCEDURAT E DHENIES SE PROVIMIT PROFESIONAL PER ZYRTARET E GJC

pdf_ico.gifUDHEZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR-01-2015 PER PERDORIMIN E KOPJEVE TE CERTIFIKUARA

pdf_ico.gifUDHEZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR-03-2015 PER PROCEDURAT E LAJMERIMIT DHE 
DHE Ç’LAJMËRIMIT TË VENDBANIMIT APO VENDQËNDRIMIT

pdf_ico.gifUDHEZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR-09-2015 PER PERCAKTIMIN E PROCEDURES SE DIGJITALIZIMIT TE REGJISTRAVE THEMELTARE TE SKANUAR TE GJENDJES CIVILE