Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Lista paraprake e OJQ-ve përfituese sipas thirrjes publike për financim të projekteve në fushën kulturore- artistike

2023/05/26 - 2:02

Forma e aplikacionit: Lista paraprake e OJQ-ve përfituese sipas thirrjes publike për financim të projekteve në fushën kulturore- artistike