Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Raport vjetor i punës të Komisionit Komunal të Aksionarëve të NP “Tregu” për vitin 2023

2024/06/19 - 2:00

Forma e aplikacionit: Raport vjetor i punës të Komisionit Komunal të Aksionarëve të NP “Tregu” për vitin 2023