Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Vendim- për përzgjedhjen e fermerëve përfitues (Subvencionimi i fermerëve me Panele Solare)

2024/07/09 - 2:06

Forma e aplikacionit: Vendim- për përzgjedhjen e fermerëve përfitues (Subvencionimi i fermerëve me Panele Solare)