Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Drejtori i Administratës

Drejtor për Administratë dhe Personel

 

HYSEN MUZLIUKAJ

I lindur më 27.05.1984

Shkollimi  : Universiteti i Prishtinës- Fakulteti Juridik

Email : Hysen.Muzliukaj@rks-gov.net

 

 CV forma e drejtorit Hysen MUZLIUKAJ

 

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme – Fletpalosja