Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Sektori për punë financiare, juridiko – administrative dhe mjekësore

Sektori për punë financiare,  juridiko-administrative dhe mjekësore

Punët në kuadër të këtij sektori  do të përcaktohen sipas formularit për përshkrimin e detyrave të punës të përcaktuara nga ministria përkatëse.