Republika e Kosoves

Mitrovicë e JugutTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Mirëmbajtja, Servisimi, Furnizimi dhe Mbushja me antifriz i sistemit të ngrohjes nëpër Institucione Arsimore dhe Institucionet Shëndetsore.
642-22-10269-2-2-1
26-09-2022 07-10-2022 Detajet
Furnizim dhe montimi i DYERVE,DRITAREVE,DOLLAPVE demolim dhe Gëlqerosje në IP.Gëzimi Ynë
642-22-10272-5-2-1
27-09-2022 07-10-2022 Detajet
Furnizimi me BATERI Industriale me GELL 200 Ah.
642-22-10273-1-3-6
27-09-2022 03-10-2022 Detajet
Renovimi i Objektit te Komunës se Mitrovices se JUGUT.[Përdhesa]
642-22-9876-5-2-1
21-09-2022 03-10-2022 Detajet
Furnizim me lëndë Djegëse [PELET] për Instituc.Komunale.[DKA,DSH,QPS dhe BZ]
642-22-9874-1-1-1
20-09-2022 10-10-2022 Detajet