Republika e Kosoves

Mitrovicë e JugutTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Zgjerimi i rrjetit te Kanalizimit,pastrimi i kanalizimit,Pusetave dhe shtratit te lumejve në Qytet dhe Periferi.
642-23-849-5-1-1
15-02-2023 03-03-2023 Detajet
Rregullimi i shtratit të Lumit Ibër-Faza e II-të.
642-23-1196-5-1-1
23-02-2023 20-03-2023 Detajet
Rrënimi i objekteve,bartja dhe magazinimi i materialit te objekteve,materialeve dhe mallrave te sekuestruara-konfiskuara.
642-23-1525-5-2-1
03-03-2023 13-03-2023 Detajet
Ndërtimi i Infrastruktures në Zonen e Lirë Ekonomike
642-23-1096-5-2-1
23-02-2023 15-03-2023 Detajet
Furnizimi dhe montimi i KLIMAVE INVERTER për Institucionet Komunale[DEZHT,DKRS,DPU dhe Inspekcioni].
642-23-1866-1-3-6
17-03-2023 22-03-2023 Detajet
Furnizimi dhe montimi i SERRAVE te tipit TUNEL 200 m2 & 500 m2
642-23-1996-1-2-1
17-03-2023 27-03-2023 Detajet