Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Detajet e Tenderit

Furnizimi dhe montimi i Ringut me masa standarde në Palestren e Sporteve Minatori -Mitrovicë
642-23-13167-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
24-11-2023
Data e mbylljes së tenderit:
04-12-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-11-24T00:59:00
Vlera e kontratës:
15000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizimi dhe montimi i Ringut me masa standarde në Palestren e Sporteve Minatori -Mitrovicë 15000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Fatmir Godeni B.I. Furnizimi dhe montimi i Ringut me masa standarde në Palestren e Sporteve Minatori -Mitrovicë 14500 EUR