Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Konkurs- për zgjedhjen e katër anëtarëve të Bordit të Drejtorëve për Ndërmarrjen Publike “Tregu” në Mitrovicë

2022/09/20 - 8:09

Forma e aplikacionit: Konkurs- për zgjedhjen e katër anëtarëve të Bordit të Drejtorëve për Ndërmarrjen Publike “Tregu” në Mitrovicë