Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Misioni & Vizioni

 

Komuna  e Mitrovicës është institucion në shërbim të qytetit dhe qytetarëve, me shërbime efikase dhe qasje transparente, llogaridhënëse në shërbim të zhvillimit të qëndrueshëm, rritjes së mirëqenies dhe avancimit shoqëror.

 

Institucion reprezentativ me perspektivë të zhvillimit socio-ekonomik dhe mundësi të barabarta për të gjithë.

 

Kyçu

Regjistrohu

 • Ftesë Publike për Projekte në fushën e Mirëqenies Sociale

  |

  Forma e aplikacionit
 • 8 – LISTA E VERIFIKIMIT PARAPRAK – MËSIMDHËNËSE-S PËR GJUHË GJERMANE – 20 ORË MËSIMI – VENDI I LIRË – NJË (1) POZITË (1)

  |

  Forma e aplikacionit
 • 7 – LISTA E VERIFIKIMIT PARAPRAK – MËSIMDHËNËSE-S PËR KIMI (KIMI E PËRGJITHSHME DHE INORGANIKE) – 20 ORË MËSIMI – VENDI I LIRË – NJË (1) POZITË

  |

  Forma e aplikacionit
 • 6 – LISTA E VERIFIKIMIT PARAPRAK – MËSIMDHËNËSE-S PËR PSIKOLOGJI – 20 (10+10) ORË MËSIMI – ZËVENDËSIM – NJË (1) POZITË

  |

  Forma e aplikacionit
 • 5 – LISTA E VERIFIKIMIT PARAPRAK – INSTRUKTOR PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE NË FUSHËN E SHËNDETËSISË – 20 ORË MËSIMI – VEND I LIRË – NJË (1) POZITË

  |

  Forma e aplikacionit
 • 4 – LISTA E VERIFIKIMIT PARAPRAK – MËSIMDHËNËSE-S PËR PATOLOGJI – 10 ORË MËSIMI – VEND I LIRË – NJË (1) POZITË

  |

  Forma e aplikacionit
 • 3 – LISTA E VERIFIKIMIT PARAPRAK – MËSIMDHËNËSE-S PËR LËNDËN MJEKËSORE (KIRURGJI ME PËRKUJDESJE) – 20 ORË MËSIMI – VEND I LIRË – NJË (1) POZITË

  |

  Forma e aplikacionit
 • 2 – LISTA E VERIFIKIMIT PARAPRAK – MËSIMDHËNËSE-S PËR GJUHË SHQIPE – 12 ORË MËSIMI – VEND I LIRË – NJË (1) POZITË

  |

  Forma e aplikacionit
 • 1 – LISTA E VERIFIKIMIT PARAPRAK – MËSIMDHËNËSE-S PËR GJUHË SHQIPE – 20 ORË MËSIMI – VEND I LIRË – DY (2) POZITA

  |

  Forma e aplikacionit
 • Raport i Punës Janar – Mars 2024 – DI

  |

  Forma e aplikacionit
 • kalendari

  sherbimet

  Informata mbi Pandeminë-Covid 19

  Udhëzues për të drejtat e përdorimit të gjuhëve zyrtare

  PLATFORMA E KONSULTIMEVE PUBLIKE

  Aplikimi për Leje legalizimi

  Hapat për regjistrimin e pronës

  Agjencia kundër Korrupsionit

  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës

  Dokumente të rëndësishme

  Raporto Ankesën për Shërbime Komunale

  Planet Komunale

  EMBLEMA E KOMUNËS SË MITROVICËS

  Qendra Komunale e Bizneseve

  Qasja në dokumente zyrtare

  Instituti GAP

  Galeria

  SHTYP FATURËN E MBETURINAVE

  Agjencia për ndihmë juridike falas

  Investo në Mitrovicë

  Kalendari i Festave Zyrtare

  Konsultimet Publike

  Portali shtetëror

  Platforma e komunikimit online

  Pagesat e tatimit ne pronë

  Qasje në E-mail Zyrtar

  Himni

  Harta e qytetit

  Portali i konkurseve për punësim (SIMBNJ)

  Platforma eKosova

  E-Mesimi