Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Marrëveshje bashkëfinancimi në mes të Komunës së Mitrovicës dhe Ndërmarrjes shoqërore “Trepça”

2019/02/12 - 4:07

Forma e aplikacionit: Marrëveshje bashkëfinancimi në mes të Komunës së Mitrovicës dhe Ndërmarrjes shoqërore “Trepça”