Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Marrëveshje për bashkëpunim në mes të Komunës së Mitrovicës dhe Iniciativës për Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës (IADK)

2019/02/12 - 3:58

Forma e aplikacionit: Marrëveshje për bashkëpunim në mes të Komunës së Mitrovicës dhe Iniciativës për Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës (IADK)