Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Shënim: Data e festave zyrtare (bajrami/pashkët) mund të ndryshojnë sipas kalendarit hënor. Ne rast se do te këtë ndryshime, do te viheni ne dijeni me një njoftim të radhës.

 

Zapis: Datumi službenih praznika (bajram/uskurs) mogu se promeniti prema lunarnom kalendaru. U

slućaju izmena bićete obavešteni jednim na drugim saopštenje.

 

Skedarët për shkarkim

Kaledari i festave zyrtare 2023 (pdf)

Kalendari i festave zyrtare (.jpg)