Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

L A J M Ë R I M- për tubim publik me banorët e fshatit Vidimriq

2023/05/18 - 3:02

Ftohen të gjithë banorët e fshatit Vidimriq të marrin pjesë në tubimin publik të organizuar nga Komisioni për zgjedhjen e këshillave lokale.
Tubimi publik do të mbahet të mërkurën më datë 25.05.2023, duke filluar nga ora 20:00, në ambientet e Shkollës Fillore të Mesme të Ulët “Harun Beka” në Vidimriq.
Tubimi publik do të ketë këtë rend dite:
1.Zgjedhja e Këshillit lokal të fshatit
2. Zgjedhja e Kryetarit të Këshillit lokal të fshatit