Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Njoftim per anulimin e konkursit – Specialistë të Përgjithshëm të Tatim-Taksave apo Mbledhjes të të Ardhurave

2022/09/08 - 7:10

Forma e aplikacionit: Njoftim per anulimin e konkursit – Specialistë të Përgjithshëm të Tatim-Taksave apo Mbledhjes të të Ardhurave