Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Njoftim për kandidatin e suksesshëm- Përfaqësues Ligjor i komunës

2019/06/11 - 2:54

Forma e aplikacionit: Njoftim për kandidatin e suksesshëm- Përfaqësues Ligjor i komunës