Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Njoftim për shtyrje të afatit për përzgjedhjen e anëtarëve të këshillit të pacientëve

2023/05/24 - 3:42

Forma e aplikacionit: Njoftim për shtyrje të afatit për përzgjedhjen e anëtarëve të këshillit të pacientëve