Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Plani i Punës për vitin 2019- Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë

2019/02/08 - 10:00

Forma e aplikacionit: Plani i Punës për vitin 2019- Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë