Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Pyetësori i vetëvlerësimit të komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit

2019/03/04 - 4:14

Forma e aplikacionit: Pyetësori i vetëvlerësimit të komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit