Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Raport mbi përmbushjen e obligimeve të komunave nga Agjenda Evropiane, për periudhën Janar- Dhjetor 2018 (PVMSA-ja Komunale)

2019/01/09 - 4:51

Forma e aplikacionit: Raport mbi përmbushjen e obligimeve të komunave nga Agjenda Evropiane, për periudhën Janar- Dhjetor 2018 (PVMSA-ja Komunale)