Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Raport mbi përmbushjen e obligimeve të komunave nga Agjenda Evropiane, për periudhën Janar- Qershor 2019

2019/07/08 - 11:09

Forma e aplikacionit: Raport mbi përmbushjen e obligimeve të komunave nga Agjenda Evropiane, për periudhën Janar- Qershor 2019