Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Raporti mujor i Punës- Maj 2019- Drejtoria për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë

2019/06/10 - 9:10

Forma e aplikacionit: Raporti mujor i Punës- Maj 2019- Drejtoria për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë