Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Raporti mujor i Punës- Mars 2019- Drejtoria për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë

2019/04/08 - 2:09

Forma e aplikacionit: Raporti mujor i Punës- Mars 2019- Drejtoria për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë