Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Raporti mujor i Punës- Qershor 2019- Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

2019/07/12 - 8:09

Forma e aplikacionit: Raporti mujor i Punës- Qershor 2019- Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë