Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Raporti mujor i Punës- Shkurt 2019- Drejtoria për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë

2019/03/04 - 5:28

Forma e aplikacionit: Raporti mujor i Punës- Shkurt 2019- Drejtoria për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë