Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Raporti vjetor i DP-së për kontratat e nënshkruara publike gjatë vitit 2018

2019/02/27 - 10:01

Forma e aplikacionit: Raporti vjetor i DP-së për kontratat e nënshkruara publike gjatë vitit 2018