Republika Kosovo

Južna Mitrovica

Direkcija opšte uprave obavlja

Direkcija opšte uprave obavlja i ove poslove:

1.Redovno izveštava Predsedniku o pitanjima koja su u nadležnosti direkcije;
2.Pomaže Predsedniku, Skupštini opštine i njenim komitetima pružajući sve neophodne informacije i izveštaje o procesu donošenja odluka;
3.Primjenjuje zakonske odredbe, statut, pravilnike i odluke Skupštine opštine;
4. Priprema radni program i predstavlja periodične radne izveštaje za njihove odele;
5. Ona je odgovorna za upravljanje i kontrolu svakodnevnog rada njihove direkcije;
6. Priprema i prezentira periodične planove razvoja u njihovoj sferi odgovornosti i prate ove planove;
7. Efikasno odgovara na bilo koju žalbu u vezi s njihovom sferom odgovornosti;
8. Učestvuje i doprinosi radu Skupštine opštine, njegovih komiteta I komisija i u radu Odbora direktora;
9. Osigura da će pružiti pravičan i jednak pristup onim javnim službama koje su u njihovoj nadležnosti,
10. Ispunjava sve zadatke i naredbe koje je im je Predsednik na odgovarajući način dodelio.