Republika Kosovo

Južna Mitrovica

Uprava za Geodeziju, Katastar i Imovinu