Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Vendim- për mbështetje financiare (subvencionim) të OJQ-së “Drejt së Mirës”

2022/11/16 - 3:59

Forma e aplikacionit: Vendim- për mbështetje financiare (subvencionim) të OJQ-së “Drejt së Mirës”