Republika e Kosoves

Mitrovicë e Veriut

SEKTORI I URBANIZMIT

Sektori i Urbanizmit është pjesë e Drejtorisë së Planifikimit dhe Urbanizmit.  Sektori është përgjegjës për lëshimin e kushteve dhe lejeve të ndërtimit në Komunën e Mitrovicës së Veriut, në përputhje me dokumente të vlefshme të Planifikimit Hapësinor dhe për Ndërtim.

Aktet që lëshohen nga ky sektor:

  • Kushtet e ndërtimit,
  • Lejet e ndërtimit,
  • Lejet  për ndërrim të destinimit,
  • Pëlqimet e ndryshme sa i përket ndërtimeve