Republika e Kosoves

Mitrovicë e Veriut

Investime kapitale dhe menaxhim i kontratave