Republika e Kosoves

Novobërdë


BIOGRAFIA / DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 

Informata përsonale
Emri Mbiemri:   DraganVasic
Adresa:  Fshati.Zebince komuna e Novobërdës
Е-mail: dragan.vasic@rks-gov.net
Tel. fiks :045/282-968
Data e lindjës:
Profesioni:

 

Ky departament është përgjegjës për këto detyra:

  • Monitoron dhe analizon situatën dhe rekomandon masat për zhvillimin e bujqësisë;
  • Kujdeset për mbrojtjen e pyjeve dhe merret me mbrojtjen e burimevbe bimore dhe të kafshëve në komunë;
  • Harton planet për zhvillimin rural dhe përmirësimin e standardeve të jetesës në territorin e komunës.