Republika e Kosoves

Novobërdë


BIOGRAFIA / DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

Informata përsonale
Emri Mbiemri:   Slobodan Savic
Adresa:  Fshati .Parallov komuna e Novobërdës
Е-mail: slobodan.savic@rks-gov.net
Tel. fiks :038/20047804
Data e lindjës:23.02.1989
Profesioni:Strukovni Ekonomista

 

Ky departament është përgjegjës për këto detyra:

  • Monitoron dhe analizon situatën dhe rekomandon masat për zhvillimin e bujqësisë;
  • Kujdeset për mbrojtjen e pyjeve dhe merret me mbrojtjen e burimevbe bimore dhe të kafshëve në komunë;
  • Harton planet për zhvillimin rural dhe përmirësimin e standardeve të jetesës në territorin e komunës.