Republika e Kosoves

Novobërdë

Ftesë për takimin informues të programit të praktikave të projektit “Të rinjtë në Agrobiznes- Regiioni Ekonomik Lindor”

2019/02/04 - 1:11

Forma e aplikacionit: Ftesë për takimin informues të programit të praktikave të projektit “Të rinjtë në Agrobiznes- Regiioni Ekonomik Lindor”