Republika e Kosoves

Novobërdë

Dorëzimi i një kazani për përpunimin e rakis familjeve të kthyera në komunën e Novobërdës

2019/02/11 - 9:12

Kryetari i komunës  së Novobërdës  Svetisllav Ivanoviq me  përfaqësuesut  e  IOM-it Organizatën Ndërkombëtare  për  Migrim  kanë dorzuar  kazanin për  pregaditjen e rekis nga ana  e kësaj organizate familjeve të kthyera në komunën e Novobërdës, kurse vlera e paisjeve  së  cilës  nji nga  nji ka  qenë  2400 euro .

Këtë pako të  ndihmave  në paisjet për  fillimin  e prodhimit kanë marrë-përfituar dy familje   ku  njëra prej tyre   është  gjashtë anëtarshe e Miodrag Milkoviqit nga  fshati Izvor.

Kryetari i komunës  sonë  z.Ivanoviq theksoi  se  vetëm  me  të  arriturat  e  tilla  ekonomike  mund  të  vijm  deri  te   një zhvillim  ekonomik të  familjeve  fshatare, e kjo  është  shumë  e rëndësishme për  një  integrim të qëndrueshëm të të kthyerve në këtë  komunë  më  të varfrën.

Paisja për vetmbajtje  dhe  vetë punësim të  qëndrueshëm  është  një  pjes  e fazës  së parë  e Projektit për  të kthyer  dhe  një  reintegrim të qëndrueshëm  RRK 5  që  e  realizon  IOM në bashkëpunim me  Ministrinë për Kthim dhe  Komunitete, përmes  përkrahjes  financiare të Unionit Evropian. Pritet që  në Mars të filloj  edhe  faza e dytë e  cila  siguron të  kthyerve  të  kthehen  në shtëpit  e tyre  dhe përkrahje  ekonomike në  riintegrim. Në  fazën e parë  të  këtij projekti  janë pregaditur nëntë shtëpi  për  të  zhvendosurit  intern ku këtu  është  edhe pako e mjeteve për  familjet  e  tyre për  stabilizim dhe  të  kthim të qëndrueshëm.