Republika e Kosoves

Novobërdë


Ju njoftojme se Ministria e Zhvillimit Rajonal ka lansuar thirrjen publike: Skema e Granteve

2022/03/17 - 8:49

Ju njoftojme se Ministria e Zhvillimit Rajonal ka lansuar thirrjen publike: Skema e Granteve „Programi për Zhvillimi Rajonal të Balancuar“ PZHRB 2022, per Start-up dhe Biznese ekzistuese Lot I dhe Lot II.
Informatat e hollësishme i gjeni në webfaqen e MZHR-së në linkun në vijim: https://mzhr.rks-gov.net/page.aspx?id=1,35,2022,810
Aplikimi bëhet përmes platformes eKosova https://ekosova.rks-gov.net/
Linku në vijim përmes videos tregon se si mund të regjistroheni në platformen eKosova: https://ekosova.rks-gov.net/Video/gxZ-dYiRKE8
Data e fundit per aplikim: 13.04.2022, 16:00