Republika e Kosoves

Novobërdë

Komuna e Novobërdës ka shpërndarë mjete bujqësore fermerëve shqiptar dhe serb

2018/12/28 - 1:46

Kryetari i Komunës  së Novobërdës  Ivanoviq  dje  dorëzoi bujqve të komunës së   Novobërdës  iu  mjete bujqësore  ku  edhe  në  këtë vit  e ka kryer  shpërndarjen e subvencioneve për bujq.

Këtë  vit  përmes projektit subvencionimi i  bujqve  janë  shpërndarë mbi 40  mjete bujqësore me  vlerë  rreth 20.000 euro. Mjete/mekanizëm   bujqësore  kanë  përfituar  edhe  Serbët  edhe  Shqiptarët, dhe  gjithmonë  është  bërë  me kujdes  që të  përfshihen  të  gjitha vendbanimet  e komunës  së Novobërdës.

Për  të konkurruar  për  ndonjë  nga  mekanizmat bujqësor  si kusht kryesor  ka qenë  qe pronari të ketë  në pronësi  së paku  pesë  ari tokë dhe  që  merret  me bujqësi.

Për  shfrytëzuesit  e makinave bujqësore do të  jetë një  lehtësim i madh  për  punimin e tokës, e para së gjithash  në serra , por  edhe  në  ara.

Kryetari Ivanoviq thotë se qëllimi i këtij projekti  është  përparimi i bujqësisë në   këto anë  të Novobërdës.

„Novobërda  është  komunë  e varfër  ku banorët merren posaçërisht me bujqësi. Në  këtë  mënyrë  dëshiruam që, me  mundësit  e  tona t’ju ndihmojmë bujqve,  familjeve të rrezikuara social, si dhe  atyre të  cilët  janë të dëmtuar nga vjedhjet të kafshëve  dhe të makinave në periudhën e kaluar. “, theksoi Ivanoviq.