Republika e Kosoves

Novobërdë

KRYETARI I KOMUNS NOVOBËRDËS VIZITOI PUNËT NË QERDHEN E FËMIJËVE NË FSHATIN LLABJAN

2020/12/16 - 2:00

Si pjesë e aktiviteteve të përditshme, kryetari i komunës së Novobërdës vizitoi sot punimet për ndërtimin eqerdhes së re në fshatin Llabjan, në mënyrë që të shihet në vend dinamika e ndërtimit. Konfirmuar ,përkatësisht ndërtimi i këtij objekti do të përfundojnë së shpejti, brenda afatit të caktuar. Me këtë rast, kryetari i Komunesë shprehu kënaqësinë që ndërtimi i kopshtit të ri po përfundon dhe që punimet po kryhen me cilësi dhe shpejtësi.