Republika e Kosoves

Novobërdë

Manuali i regjistrimit online për paraqitjen e kërkesës për certifikata të gjendjes civile

2020/03/16 - 1:04

Manuali i regjistrimit online për paraqitjen e kërkesës për certifikata të gjendjes civile

 

1. Manuali i regjistrimit online për paraqitjen e kërkesës për certifikata të gjendjes civile shq (1)