Republika e Kosoves

Novobërdë

Mbahet mbledhja e dytë e rregullt e Komitetit për Politik dhe Financa

2019/02/21 - 12:13

Është  mbajtur sot  mbledhja  e  dytë e rregullt   e Komitetit për Politik dhe Financa, në  sallën  e Bordit  të komunës  së Novobërdës.

Në  mbledhjen  e dytë  të rregullt  të  Komitetit  për Politik dhe Financa  kanë  marr pjesë  të gjithë  anëtarët e  komitetit si  dhe  drejtori për  buxhet  dhe  financa të komunës  së Novobërdës.

Për  këtë  mbledhje  ishte i i paraparë  ky  rend  dite:

  1. Aprovimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar e KPF-ës;
  2. Shqyrtimi i raportit financiar për  tremujorin e katërt Tetor-Dhjetor 2018;
  3. Shqyrtimi i raportit vjetor për vitin 2018;
  4. Raporti i drejtorisë së Arsimit për  mbarimin  e gjysmë vjetorit  të parë  dhe fillimin  e  gjysmë vjetorit  të  dytë  2018/2019;
  5. Draft plani për menaxhimin e mbeturinave;
  6. të ndryshme..

Mbledhjen  e  ka  udhëhequr  Nebojsha Arsiq kryetar i komitetit për  politik dhe financa.

Të  gjitha  pikat  janë aprovuar  me  shumicë  votash.