Republika e Kosoves

Novobërdë

Mbahet mbledhja e Parë e rregullt e Komitetit për Komunitete

2019/02/19 - 9:02

Mbledhja e parë e Komitetit për Komunitete është  mbajtur  sot  15.02.2019.  me fillim në  ora  10:00.

Mbledhja  është  mbajtur  në  sallën e Bordit të kuvendit komunal të Novobërdës. Në  mbledhjen e parë kanë marrë pjes të gjithë anëtarët e komitetit si dhe  përfaqësuesit e OSBE-s.

Për  këtë  mbledhje  ishte i paraparë  ky rend  dite:

1: Aprovimi i procesverbalit  nga  mbledhja e kaluar  e Komitetit;

2: Raporti gjashtë mujor  nga  zyra për Komunitete dhe Kthim;

3:Raporti i Drejtoris së Arsimit për mbarimin e  gjysme vjetorit  të parë  dhe  fillimin e  gj.v. të dytë ;

4: Të ndryshme.

Të  gjitha pikat  e  rendit  të ditës   janë aprovuar  njezëri.