Republika e Kosoves

Novobërdë

Mbahet mbledhja e parë e rregullt e Komitetit për Politik dhe Financa

2019/01/23 - 8:27

Mbledhja  e parë  e  rregullt e Komitetit për Politik dhe  Financa është  mbajtur  sot dt.:22.01.2019. në  ora  10:00 .

Mbledhja  është  mbajtur  në sallën e Bordit  të kuvendit  Komunal  të Novobërdës.

Në  mbledhjen e  parë të  rregullt  morën pjesë  anëtarët e  Komitetit për  Politik dhe  Financa dhe  përfaqësuesit  e OSBE-s.

Pikat e  parapara  të  rendit  të  ditës  për  këtë  mbledhje  ishin:

  1. Aprovimi i procesverbalit nga  mbledhja e kaluar e  KPF-ës;
  2. Aprovimi i planit të punës së mbledhjeve të KPF-ës për vitin 2019;
  3. Propozim plani i punës së  mbledhjeve të kuvendit për  vitin 2019;
  4. Raporti i Kryesuesit për  punën e Kuvendit për  vitin 2018;
  5. Të ndryshme.

 

Në  këtë  mbledhje  u  aprovuan :

 

  1. Aprovimi i planit të punës së mbledhjeve të KPF-ës për vitin 2019;
  2. Propozim plani i punës së  mbledhjeve të kuvendit për  vitin 2019
  3. Raporti i Kryesuesit për  punën e Kuvendit për  vitin 2018.;

 

Mbledhjen e  ka  kryesuar z.Nebojsha Arsiq  kryestar i komitetit për  politik dhe  financa.