Republika e Kosoves

Novobërdë

THIRJE PUBLIKE

2021/02/18 - 2:25

Projekti SIRED me financim nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim, dhe i implementuar nga Caritas-i Zviceran në Kosovë njofton për hapjen e Thirrjes për Aplikime për agrobizneset/kooperativat nga zingjirët e përzgjedhur të vlerës (frutat manore, produktet pyjore jo-drusore, bimët mjekësore aromatike dhe përpunimi i perimeve dhe frutave).
Ftojmë aplikuesit potencial që t’i përgjigjen Thirrjes për Aplikime. Thirrja vlen për agrobizneset/kooperativat e regjistruara në dhjetë (10) komunat në vijim:
Dragash, Graçanicë, Kamenicë, Novobërdë, Prishtinë, Prizren, Ranillug, Suharekë, Shtërpcë dhe Viti.