Republika e Kosoves

Novobërdë

NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT-ANKANDIT PUBLIK I. Numri referues i shitjes: Nb 654 2020 003 AP

2020/06/09 - 11:48

Forma e aplikacionit: NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT-ANKANDIT PUBLIK I. Numri referues i shitjes: Nb 654 2020 003 AP