Republika e Kosoves

Novobërdë

Informatat  personale

Emri dhe mbiemri:  Xhevat Mehmeti
Adresa: Pasjak 16000 Novobërdë
E-mail: xhevat.mehmeti@rks-gov.net
Tel fiks: 038/20047805
Data e lindjes 25.06.1968
Profesioni: Dipl.ing. Bujqësi
Përvojë pune: Para emërimit Drejtor i Inspeksionit, ka punëuar në pozita: Drejtor për Gjeodezi dhe Pronësi, Drejtor për Zhvillim Ekonomik, Zëvendëskryetar i Kuvendit, Anëtar i Kuvendit të Komunës së Novobërdës
Data e emërimit: Gusht. 2018