Republika Kosovo

Novo Brdo

Биографија / Дужности и одговорности

 

Direktor

Slobodan Bogdanovic

slobodan.bogdanovic@rks-gov.net

Одељење има следеће одговорности:

 • Спрема и пружа основне информације и документе о припреми, усвајању и техничке документације за дозволу градње;
 • Предлаже и примењује законите акте у пољу просторног планирања, Развојног Плана Општине, Урбаног Развојног Плана, Урбаног регулационог плана, регулативу у домену инвестиционих изградња и заштите средине;
 • Одређује услове изградње, у складу са Законом за Изградњу.
 • Предлаже и усваја критеријуме за постављање привремених циљева, средстава и микро- урбаних елемената на територији општине;
 • Бави се са израдом пројекат-правилника, аналитичких експертиза, и осталих делатности у одређеним пољима просторног и урбаног планирања, заштита средине и пољу изградње;
 • Предлаже и примењује програм за површину општине;
 • Издаје дозволе за изградњу свих врста објеката које закон одређује да су под надлежности Општине;
 • Издаје дозволе за изградњу објеката локалне важности и осталих развоја.
 • Организује и развоја тренинге за стручне групе и људске капацитете за поступак легализације;
 • Организује и одређује стручну групу за пријем и разматрање захтева (документације) за легализацију;
 • Организује и одређује стручну групу за процену изграђених објеката без дозволе;
 • Закључује и прослеђује податке о изграђеним објектима који нису у складу са законима изградње, стандардима, урбаном документацијом на снази, и правилником и приручником за легализацију;
 • Контролише техничку документацију у складу са законима за изградњу, стандардима, урбанистичке документе који су на снази, као и са правилником и Приручником за легализацију;
 • Разматра програме за изградњу инфраструктуре и капиталних објекта у не-легалним просторима;
 • Сарађује са одређеним општинским субјектима у сфери регулисања земље за изградњу са свим осталим одређеним субјектима;
 • Координира и завршава процедуралне радове у пољу не-легалних изградња;
 • Доноси Одлуке и потврде о стању постојећих објеката;
 • Закључује и преноси информације о израђеним објектима који нису у складу са законима за изградњу, стандардима и урбанистичком документацијом на снази;
 • Издаје дозволе за употребу завршених објеката;
 • Сарађује са одређеним општинским субјектима у подручју регулисања земље за изградњу;
 • Предлаже креирање зона земље за изградњу и обрађује локације за давање земље на коришћење;
 • Завршава и друге послове, у складу са законима на снази у оквиру делатности Дирекције.
 • У циљу остваривања функција утврђених важећим законским одредбама, Дирекција за урбанизам је организована у овим секторима:
 • Сектор Урбанизма
 • Сектор Легализације