Republika Kosovo

Novo Brdo

JAVNI POZIV ZA ANGAŽOVANJE STRUČNJAKA I PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

2020/11/02 - 9:47

Opština Novo Brdo objavljuje Javni poziv za angažovanje stručnjaka koji će biti članovi komisije u procesu javne finansijske podrške projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti ekonomskog razvoja za prevazilaženje ekonomske krize uzrokovane epidemijom virusa COVID-19.

 

  1. Javni poziv se otvara za angažovanje dva predstavnika iz grupe spoljnih eksperata, od kojih 1 predstavnik dolazi iz grupa spoljnih stručnjaka i 1 predstavnik iz nevladine organizacije (koji se ne odnosi na ovaj poziv), odnosno na proces javne finansijske podrške projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti ekonomskog razvoja za prevazilaženje ekonomske krize uzrokovane epidemijom virusa COVID-19, u okviru 2020. godine.
  2. Javni poziv je otvoren za angažovanje 2 člana iz civilnog društva, čiji je delokrug rada sličan oblasti u kojoj će biti dodeljena subvencija, odnosno oblasti ekonomskog razvoja, principu poštovanja rodne ravnopravnosti i učešća mladih i žena u sveukupnom društveno-ekonomskom životu.
  3. Putem ovog poziva Gradonačelnik opštine Novo Brdo će angažovati 2 člana iz civilnog društva koji imaju iskustvo i integritet a koji će biti članovi komisije koja će imati zadatak da preispita i proceni predlog projekte Ne – vladinih organizacija koje će kod opštine Novo Brdo  konkurisati u procesu javne finansijske podrške projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti ekonomskog razvoja za prevazilaženje ekonomske krize uzrokovane epidemijom virusa COVID-19. Sastav komisije će se zasnivati na principu rodne ravnopravnosti I članovi komisije snosiće odgovornost za pravilno sprovođenje kriterijuma za dodeljivanje subvencija, a komisija za razmatranje i procenjivanje zahteva za dodeljivanje subvencija delovaće u skladu sa opštim principima zakonitosti i u skladu sa ovlašćenjima datim od strane gradonačelnika opštine Novo Brdo i u skladu sa zakonodavstvom o javnim finansijama i odredbama ove uredbe, kao i važećim zakonodavstvom.
  4. Angažovanje stručnjaka iz civilnog društva i predstavnika Ne-vladine organizacije putem ovog poziva se zasniva na dobrovoljnoj osnovi i za njihovo angažovanje u ovom procesu nije predviđena finansijska nadoknada.
  5. Potrebna dokumentacija: zahtev upućen Gradonačelniku opštine Novo Brdo u kojem se naglašava da konkurišu za ovaj poziv; kratka biografija (CV), kopija dokaza o nivou stečenog obrazovanja (diploma, sertifikati, priznanja…), kopija sertifikata o registraciji NVO-a (samo za predstavnike NVO), I kopija  lične karte.
  6. Javni poziv je otvoren od 02.11.2020. do 06.11.2020. Zainteresovani stručnjaci i predstavnici NVO mogu da konkurišu za ovaj poziv ličnim podnošenjem navedene  dokumentacije arhivi opšine Novo Brdo, koja se nalazi u prizemlju zgrade Opštine Novo Brdo na adresi: 16000 Novo Brdo – Bostane.
  7. Sve dodatne informacije u vezi ovog poziva, zainteresovani mogu dobiti u Okviru Odeljenja za Budzet I finansije opštine Novo Brdo u kancelariji broj 11 u zgradi Opštine Novo Brdo, ili na telefon 045/550-303.