Republika e Kosovës
Republika Kosovo

Novo Brdo

JAVNI POZIV ZA PONUDE

2020/09/11 - 10:11

Misija Međunarodne Organizacije za Migracije (IOM) na Kosovu poziva sve zainteresovane izvođače radova da se prijave za sledeće dve mogućnosti u okviru EU-RRk V Projekta:
1. Izgradnja odvodnog kanala u selu Kusce i asfaltiranje puta u selu Prekovce, u opštini Novo Brdo (Re-tender);
2. Isporuka i ugradnja električnog kabla – Brezovica, opština Štrpce.
Kvalifikovani izvođači mogu pronaći celokupan RFQ Dokument putem e-pošte iomprnprocurement@iom.int . Molimo Vas da se pridržavate objavljenog priloga i uputstva. Takođe, u RFQ Dokumentu postoji napomena o neobaveznoj poseti lokacija svakog od projekta.
Prijave se dostavljaju e-poštom na adresu iomprnprocurement@iom.int u pdf formatu, a rok prijave je do 21. septembra 2020. godine u 15:00 časova. Prilikom podnošenja prijave, navedite referencu u liniji predmeta.